Studentevenemang (logga)

Köp- och leveransvillkor

Notera att Studentevenemang avser företaget Moonset AB, org.nr: 559378- 0835

Dessa Köp- och Leveransvillkoren gäller mellan Studentevenemang och dig (nedan benämnd Kunden) som köper biljetter och/eller relaterade varor via Studentevenemangs system.

ALLMÄNT

Studentevenemang tillhandahåller ett försäljningssystem av biljetter och står således för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Studentevenemang ansvarar inte för innehållet eller genomförandet av evenemang som tillhandahålls av extern arrangör.

KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING

Det åligger dig som kund att kontrollera att din varukorg har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att vi skall kunna garantera leverans av din beställning.

För allas säkerhet följer Studentevenemang den lokala utvecklingen av Covid-19, och de åtgärder som föreskrivs av lokala myndigheter samt att eventuellt ytterligare försiktighetsåtgärder kommer att vidtas. Genom att köpa biljett till detta evenemang samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt covid- 19 - test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och arenans hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Läs mer om vår hantering i vår Policy för hantering av Personuppgifter.

PRISER

Angivna priser inkluderar moms. Valuta framgår i webbshoppen.

Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar, lagerfel, etc. En biljett eller vara som redan skickats till dig påverkas inte av en eventuell höjning eller sänkning av priset som sker efter ordertillfället, till exempel i form av rea, kampanjer, rabattkoder eller förändringar i prissättningen.

KAMPANJER

Vid användande av rabattkoder är de i regel bara giltiga för en beställning och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Var uppmärksam på att kampanjer kan vara tidsbegränsade. Vi ber dig kontrollera att eventuell rabatt som följer av en kampanj, rabattkod

eller liknande är korrekt innan du slutför din beställning. Studentevenemang förbehåller sig rätten att makulera order vid missbruk eller otillbörligt bruk av rabattkoder.

SÄKERHET

Studentevenemang verkar aktivt för att köp av biljetter och varor via internet och övriga kanaler skall vara tryggt och säkert. Del av detta arbete innefattar analys av köpdata inklusive information om betalningar i syfte att stoppa bedrägerier. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår Policy för hantering av Personuppgifter.

Om vår analys av ditt köp inte ger ett entydigt svar förbehåller vi oss rätt att manuellt granska ditt köp innan vi slutför det. Vid sådan granskning kan vi komma att kontakta dig.

UNGDOMAR

Är du under 18 år måste du inhämta vårdnadshavares godkännande för att ingå avtal via internet. Är du fyllda 16 år och har tjänat in pengarna själv gäller inte detta.

Studentevenemang förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare till biljettköpare under 18 år. Har du inte inhämtat vårdnadshavares godkännande kan vi inte garantera att ditt köp är giltigt.

ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP

Här gäller olika villkor beroende på vad du köpt.

Serviceavgifter och andra avgifter återbetalas ej.

INSTÄLLT EVENEMANG/ÅTERKÖP

Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Då skall du omedelbart kontakta Studentevenemang, då vi ansvarar för frågor om eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser vi biljetter automatiskt vid inställt evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas inte serviceavgift och andra avgifter som betalats i samband med köpet av biljetten.

Anser du att återköp av din biljett bör ske skall du senast två (2) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela oss (Studentevenemang) om ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker förverkar du din rätt till eventuell återbetalning.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig vi rätten att behålla halva köpeskillingen.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILJETTER

Studentevenemang förbehåller sig rätten att häva beställningar som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för beställningen. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, d.v.s. köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av oss och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.

LEVERANSSÄTT

Studentevenemang erbjuder ett par leveransmetoder. Vilka som kan erbjudas dig beror på vad du beställt. Var uppmärksam på att leveranstiden kan variera beroende på vilken metod du väljer. Gör beställningar i god tid för att undvika att drabbas av eventuella leveransförseningar.

SERVICEAVGIFTER

Studentevenemang som arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en serviceavgift. Eventuella avgifter framgår i sammanställningen du får innan betalning. Det åligger dig som kund att kontrollera eventuella avgifter innan du slutför ditt köp.

KUNDTJÄNST

Om du behöver hjälp, har stött på problem eller vill kontakta oss i annat ärende når du vår kundtjänst på mejlen: info@studentevenemang.se

Gäller ärendet en redan lagd beställning/order så är det viktigt att du har referensnumret för ordern till hands (finns bl.a. på ditt kvitto).

DRIFTSAVBROTT

Studentevenemang ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Studentevenemangs system.

FORCE MAJEURE

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

2022-03-31